Bok:

VEGEN TIL BARNET


BARNETEIKNINGAR SOM SPOR 0 - 7 ÅR

Dette er spennende og interessant lesning , friskt og velskrevet.
Det er lærerikt for alle som kjenner barn og er sammen med barn,
for foreldre og selvsagt barnehagepersonell og førskolelærere.
Manus er fullt av interessant kunnskap og imponerer med litterære referanser
fra tyske og engelske bøker som antagelig ikke er så kjent her i landet.
Forfatteren har bakgrunn for egne meninger.
Dette er ikke en lærebok for ansatte i barnehage og førskole!
Dette materialet har mye større potensiale og burde kunne gå ut i markedet
som nytenkning om et spennende emne folk får lyst til å lese om!

Bodil Cappelen

Dersom vi maktar å gje ungane våre ei trygg kjensle av at vi vil lytte, at vi bryr oss om kva dei har å seie, har dei eit solid fundament å vekse på. Eg er sikker på at styrke kjem frå kjensla av å vere sett. Eit slikt perspektiv ligg til grunn for denne boka. Og Irén Kleiven skriv med varme og stor respekt om røyken som stig frå flosshatten, og høna som sit på tilhengaren mens Kong Olav ligg i magen til Dronning Sonja.

Siren Sundland

«Skal vi nærme oss det som barnet sine teikningar ber bod om, må vi la det stå i fridom i uttrykket sitt. Vi må ha den største vørnad og kjærleik til det det slik fortel oss, og møte det med open undring. «Vegen til barnet» er eit spennande bidrag til å vekkje denne undringa i oss. Boka har fått eit personleg preg og er særleg interessant ikkje minst av den grunn. Ho handlar om vegen til barnet i dobbel tyding, men det handlar også om forfattaren sin veg til delar av barnet sitt språk - teikningane».
Torill Heilevang, førskulelærar

Første opplag vart utseld for fleire år sidan. Eit nytt opplag er i emning.
Send meg ein epost om du er interessert:
post@irenkleiven.no

Bok om arbeidet ved Barne og ungdomsklinikken,
Haukeland Universitetssjukehus
2018-2021

KUNSTTERAPI FOR BARN OG UNGDOM
PÅ SJUKEHUS

Publiseringa er gjort i samarbeid med Helse Bergen,
Grieg Foundation, Sparebanken Vest, GC Rieber og Kunstfrisk